Dagsorden for generalforsamlingen d. 23 feb. 2022 kl 19:00
1. Valg af dirigent

Martin Dall foreslås. Martin er valgt.

2. Beretninger

Næstformand Henrik oplæser beretning på vegne af Formanden Henriette, da hun er syg med Covid-19.

Linda oplæser beretning på vegne af Formand Connie (da hendes briller lige er gået i stykker)

Alle beretninger for 2021 er godkendt.

3. Fremlæggelse af regnskab V/Christina Larsen – Anmod om kopi af regnskab her: kasserer@sif-skodborg.dk

Regnskabet for 2021 er godkendt.

4. Behandling af indkomne forslag

Der er ingen indkommende forslag.

5. På valg til bestyrelse og udvalg

 • Bestyrelsen:
  • Formand Henriette Adelhorst er på valg. Henriette modtager genvalg
  • Menigt medlem Marianne Maribo er på valg. Marianne modtager genvalg.
  • Sekretær Anette Jessing er på valg. Anette modtager genvalg.
 • Udvalgene:
  • Fodbold
   • Formand Tina Juhl er på valg. Tina modtager genvalg
   • Menigt medlem Allan Pedersen er på valg. Allan modtager ikke genvalg. Der tiltræder ikke nyt medlem.
  • Gymnastik
   • Formand Connie Mølby er på valg. Connie modtager ikke genvalg. Naja Kleist Sørensen foreslås
   • Menigt medlem Linda Fallesen er på valg. Linda modtager ikke genvalg. Katja Møller Sørensen foreslås
    • Katja har meddelt at hun ikke ønsker at stille op alligevel. Gymnastikudvalget beder om 3 måneder til at finde et nyt medlem.
   • Menigt medlem Metha Otte er på valg. Metha modtager ikke genvalg. Maria Lorenzen foreslås
  • Badminton:
   • Formand Kim Nielsen er på valg. Kim modtager genvalg
   • Menigt medlem Hella Aarøe er på valg. Hella modtager ikke genvalg. Mette Frøsig Ibsen foreslåes 
  • Valg af revisor + suppleant.
   • Revisor Kirsten Schøning er på valg. Kirsten modtager genvalg
   • Suppleant Anders Grimstrup er på valg. Anders modtager ikke genvalg. Susanne Galle foreslås

6. Evt.

Der uddeles gaver til de afgående medlemmer og der serveres smørrebrød til de fremmødte.

Fremmødte: 22 personer. 23 med Henriette online.