Dagsorden for generalforsamlingen d. 22 feb. 2023 kl 17:30

1. Valg af dirigent

 René Dalsgaard er valgt til dirigent.

 • Dirigenten gjorde opmærksom på at årets generalforsamlingen er varslet en uge for sent, ved den første varsling. Dette er der ingen indvendinger imod og derfor kan generalforsamlingen gennemføres.

2. Beretninger

Alle beretninger for 2023/24 er godkendt.

3. Fremlæggelse af regnskab V/Marianne Maribo – Anmod om kopi af regnskab her: kasserer@sif-skodborg.dk

4. Behandling af indkomne forslag

Ingen inkomne forslag

5. På valg til bestyrelse og udvalg

 • Bestyrelsen:
  • Henriette Adelhorst – Valgt.
  • Anette Jessing – Valgt.
  • Marianne Maribo – Valgt for 1 år.
 • Udvalgene:
  • Fodbold
   • Tina Juhl – modtager ikke genvalg. Der tiltræder ikke et nyt medlem.
   • Mike Skodvhus – modtager ikke genvalg. Christian Jespersen er valgt.
  • Gymnastik
   • Maria Lorenzen – valgt.
   • Naja Kleist Sørensen – modtager ikke genvalg. Rikke Dypping er valgt.
   • Anette HarriesBendorff har valgt at trække sig fra udvalget. Sandra Madsen er valgt for 1 år
   • Der tiltræder en ny i udvalget. Jesper Skovgaard er valgt
  • Badminton:
   • Kim Nielsen – valgt.
   • Mette Ibsen– modtager ikke genvalg. Der arbejdes på at finde et nyt medlem.
  •  

6. Evt.

Der bliver spurgt ind til om det er muligt at opgraderer mail fra Conventus, så de ikke havner i spam filtre. Der opleves at mange medlemmer ikke får vigtig information udsendt via Conventus.

Den nye kasser Lisa Haurvig bydes velkommen.

Efter generalforsamlingen blev der uddelt gave til de afgående udvalgsmedlemmer.

Der blev serveret kaffe og kage til de 23 fremmødte

Referent Anette Jessing