Dagsorden for generalforsamlingen d. 19 Feb. 2020 kl 19:30

1. Valg af dirigent

2. Beretninger

3. Fremlæggelse af regnskab V/Marianne Maribo – Anmod om kopi af regnskab her: kasserer@sif-skodborg.dk, eller download her

4. Behandling af indkomne forslag

Vedtægtsændringer:

I vedtægterne står der følgende i §10:

Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes hvert år i februar måned og indkaldes i uge 4 og 6 (4 og 2 uger før) via sociale medier og SIF hjemmeside. 
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsesformanden i hænde senest den 15. januar.
Kun fremmødte medlemmer, der er fyldt 16 år, har stemmeret. Et medlem er valgbart til bestyrelsen når det er fyldt 18 år.
På generalforsamlingen afgøres alle sager ved almindelig flertal, dog kræves der til udelukkelse af et medlem, samt til vedtægtsændringer 2/3 af de afgivne stemmer. Der føres protokol over vedtagne beslutninger.

Det er punktet om at forslag skal være Bestyrelsesformanden i hænde seneste d. 15 Januar som ikke helt kan opfyldes, grundet der indkaldes 2 og 4 uger før general forsamlingen.

I 2020 vil indkaldelsen være korrekt adviseret d. 22 Januar, altså 7 dage efter sidste frist for indkomne forslag.

Jeg indstiller derfor at vi får ændret denne linje:

”Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsesformanden i hænde senest den 15. januar.”

Til

”Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsesformanden i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen.”

 

5. På valg til bestyrelse og udvalg

 • Bestyrelsen:
  • Formand Henriette Adelhorst er på valg. Henriette modtager genvalg
  • Menigt medlem Marianne Maribo er på valg. Marianne modtager genvalg.
  • Sekretær Anette Jessing er på valg. Anette modtager genvalg.
 • Udvalgene:
  • Fodbold
   • Formand Tina Juhl er på valg. Tina modtager genvalg.
   • Menigt medlem Allan Pedersen er på valg. Allan modtager genvalg.
   • Menigt medlem Rikke Thuesen er på valg, Rikke modtager ikke genvalg. Ingen nye foreslås
  • Gymnastik
   • Formand Dorthe Bjerregaard Andersen er på valg. Dorthe modtager ikke genvalg. Metha Johanne Otte foreslås
   • Menigt medlem Lisbeth Hansen er på valg. Lisbeth modtager ikke genvalg. Daniel Frederiksen foreslås
   • Menigt medlem Connie Mølby er på valg. Connie modtager genvalg.
  • Badminton:
   • Kim Nielsen er på valg. Kim modtager genvalg.
   • Hella Aarøe er på valg. Hella modtager genvalg.
  • Valg af revisor + suppleant. 
   • Kirsten Schøning modtager genvalg
   • Anders Grimstrup modtager genvalg

6. Evt.