Dagsorden for generalforsamlingen d. 12 Okt. 2021 kl 19:00
1. Valg af dirigent

2. Beretninger

3. Fremlæggelse af regnskab V/Marianne Maribo – Anmod om kopi af regnskab her: kasserer@sif-skodborg.dk

4. Behandling af indkomne forslag

5. På valg til bestyrelse og udvalg

 • Bestyrelsen:
  • Næstformand Henrik Munch Byrialsen er på valg. Henrik modtager genvalg
  • Menigt medlem Michelle Valentin er på valg. Michelle modtager genvalg.
 • Udvalgene:
  • Fodbold
   • Menigt medlem Malene Andersen er på valg. Malene modtager ikke genvalg. Der foreslås Morten Sloth Pedersen indsat.
   • Menigt medlem Joan Bertelsen er på valg, Joan modtager ikke genvalg. Der foreslås Tanjer Skøtt Vestergaard indsat.
   • Menigt medlem Camilla Hansen er på valg. Camilla modtager genvalg.
  • Gymnastik
   • Menigt medlem Linda Fallesen er på valg. Linda modtager genvalg for 1 år.
   • Menigt medlem Mette Löwén er på valg. Mette modtager ikke genvalg. Pia Müller Pedersen foreslås.
   • Menigt medlem Jane Rattenborg er på valg. Jane modtager genvalg.
   • Anitta Muxoll Hansens vælges ind i udvalget
  • Badminton:
   • Tommy Samsing er på valg. Tommy modtager genvalg.
   • Sandra Christiansen er på valg. Sandra modtager genvalg.
  • Valg af revisor + suppleant. 
   • Revisor Martin Dall modtager genvalg
   • Suppleant Anders Grimstrup modtager genvalg

6. Evt.