Dagsorden for generalforsamlingen d. 22 feb. 2023 kl 17:30

1. Valg af dirigent

 Arne Christensen foreslås og vælges.

 • Arne Christensen konstaterer at §10 vedr. varsling er opfyldt.

2. Beretninger

Alle beretninger for 2022 er godkendt.

3. Behandling af indkomne forslag

Fortslag til vedtægter:

 •  §5: Foreningen ledes af en bestyrelse på 6-8 personer. Bestående af Formand, næstformand sekretær og 1-2 menige medlemmer. Forslag vedtaget
 • §10: Foreningens højeste myndighed er GF, der hvert år skal være afholdt ultimo marts. Dato sættes på førstkommende bestyrelsesmøde i hvert nyt år. Der indkaldes 4 og 2 uger før, via SoMe og hjemmesiden. Forslag Vedtaget
 • §13: (Fra linje 4): Foreningens regnskab følger kalenderåret. Regnskabet revideres af HB før det sendes til revision i et revisions firma. Forslag vedtaget

Andre forslag

 • SIF Fond ved Jan Thomsen på vegne af Skodborg ParkRock

4. Fremlæggelse af regnskab V/Christina Larsen – Anmod om kopi af regnskab her: kasserer@sif-skodborg.dk

Regnskabet er ikke klar til fremlæggelsen. Men bliver fremlagt til den ekstra ordinære GF senere på året.

5. På valg til bestyrelse og udvalg

 • Bestyrelsen:
  • Michelle Vallentin er på valg. Michelle modtager ikke genvalg. Valgt er Julie Marie Jessen
  • Menigt medlem Henrik M. Byrialsen er på valg. Henrik modtager ikke genvalg. Der tiltræder ikke et nyt medlem. Der er en ekstern materiale mand tilknyttet SIF fremadrettet.
 • Udvalgene:
  • Fodbold
   • Menigt medlem Morten Petersen er på valg. Morten modtager genvalg
   • Menigt medlem Tanja Vestergaard Skøtt er på valg. Tanja modtager genvalg
   • Menigt medlem Camilla Hansen er på valg. Camilla modtager genvalg
   • Menigt medlem Morten Skovhus tiltræder i udvalget. Morten modtager valg for 1 år
  • Gymnastik
   • Formand Pia Müller Pedersen er på valg. Pia modtager genvalg
   • Menigt medlem Jane Rattenborg er på valg. Jane modtager genvalg.
   • Menigt medlem Anita Muxoll Hansen er på valg. Anita modtager ikke genvalg. Anette Harries Berndorff vælges.
  • Badminton:
   • Menigt medlem Sandra Christensen er på valg. Sandra modtager genvalg.
   • Menigt medlem Tommy Samsinger på valg. Tommy modtager genvalg.
  • Valg af revisor + suppleant.
   • Punktet udgår, da GF har godkendt punktet om vedtægtsændringen i pkt. 3 vedr. §13.

6. Evt.

Der uddeles gaver til de afgående medlemmer og der serveres pålægskagemand til de fremmødte, inden foredrag med deltagere fra “Alene i Vildmarken”.

Fremmødte: 36 personer.